zarad
09 شهریور 1401 - 10:03

نشستِ «در عراق چه خبر است؟»

امروز چهارشنبه ساعت ۱۱ آقای «فرزان شهیدی» کارشناس ارشد مسائل عراق و «باقر حکیم» کارشناس عراق در نشستی با عنوان «در عراق چه خبر است» در خبرگزاری مهر به بررسی اوضاع کنونی عراق می‌پردازند. خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: عراق در ۱۰ ماه گذشته با بحران سیاسی پیچیده‌ای مواجه شده است. با وجود گذشت ۱۰ ماه از انتخابات پارلمانی اما جریان‌های سیاسی این کشور هنوز در مورد انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور به توافق نرسیده اند. با استعفای ۷۳ نمانیده جریان صدر در پارلمان عراق، اوضاع پیچیده‌تر نیز شد. این انسداد سیاسی در نهایت به بروز خشونت‌های خیابانی منجر شد. خشونت‌هایی که در صورت تداوم می‌تواند عراق راوارد چرخه‌ای بی پایان از بی ثباتی وارد کند. در نهایت با سخنرانی مقتدی صدر این خشونت‌ها پایان یافته است. اما آیا این به معنای پایان بحران سیاسی عراق است؟ امروز چهارشنبه ساعت ۱۱ آقای «فرزان شهیدی» کارشناس ارشد مسائل عراق و «باقر حکیم» کارشناس عراق در نشستی با عنوان «در عراق چه خبر است» در خبرگزاری مهر به بررسی اوضاع کنونی عراق می‌پردازند. خبرگزاری مهر، گروه بین الملل:خبرگزاری مهر، گروه بین الملل:خبرگزاری مهرالمللاندنمانیدهراوارد«فرزان شهیدی»«باقر حکیم»«در عراق چه خبر است»«در عراق چه خبر است»خبرگزاری مهراین نشست به صورت زنده از تارنمای خبرگزاری مهر پخش خواهد شد. این نشست به صورت زنده از تارنمای خبرگزاری مهر پخش خواهد شد.این نشست به صورت زنده از تارنمای خبرگزاری مهر پخش خواهد شد.خبرگزاری مهر
منبع: مهر
شناسه خبر: 690110