zarad
29 آبان 1401 - 08:15

تعطیلی یک موسسه غیرمجاز پوست و زیبایی در انزلی

یک موسسه پوست و زیبایی غیرمجاز در بندر انزلی به علت فعالیت افراد غیرپزشک پلمب شد. سید رشید میرفلاح، مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمب یک موسسه غیرمجاز پوست و زیبایی در شهرستان بندر انزلی خبر داد. موسسه غیرمجازاو افزود: پیرو گزارش‌های مردمی در بازدیدی که از سوی تیم بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه صورت گرفت یک موسسه غیرمجاز پوست و زیبایی واقع در شهرستان بندر انزلی به علت فعالیت افراد غیرپزشک و دخالت در امور درمانی و نداشتن صلاحیت فنی و حرفه‌ای و آموزش در حیطه زیبایی و مراقبت‌های پوستی توسط کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه و پلیس اماکن پلمب و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: برخی از افراد با هدف سود جویی بدون داشتن مجوز‌های لازم و سپری کردن دوره‌های تخصصی اقدام به دخالت در امور درمانی زیبایی می‌کنند. شهرستان بندر انزلیدانشگاه علوم پزشکی گیلانمیرفلاح از شهروندان خواست پیش از مراجعه به مراکز اعمال زیبایی استعلام‌های لازم درباره پروانه و مجوز فعالیت را دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و فعالیت غیرمجاز، مراتب را به واحد نظارت بر درمان دانشگاه اطلاع دهند تا با جلوگیری از فعالیت این گونه مراکز، شاهد وقوع اتفاقات تلخ و ناگوار نباشیم. مجوز فعالیتباشگاه خبرنگاران جوانگیلانرشت
شناسه خبر: 867155